X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

امام نگرش سیاسی عاشورا


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 27

 

امام خمینى احیاى نگرش سیاسى عاشورا

و تشکل بخشى شیعه

امام‏خمینى که فرهنگ عاشورا گنجینه عظیم سیاسى دینى پشتوانه فرهنگ غنى انسان ساز اسلام مى‏دانست بهره‏گیرى اموزه‏هاى عاشورایى، حماسه حسینى اساس قیام مبارزه خویش قرار داده احیاى دین پرداخت.

نویسنده مقاله نگاه نهضت امام‏خمینى دریچه الهام‏گیرى نهضت حسینى، احیاى روح سیاسى نهضت عاشورایى توسط حضرت امام تحلیل کرده گامهاى عملى ایشان راستا مى‏شمارد. وى تربیت شاگردان، طرح تئورى حکومت اسلامى ولایت فقیه، بهره‏بردارى صحیح مناسبت‏هاى اسلامى جهت هدایت کارگیرى مردم الگودهى منطبق اموزه‏هاى قیام حسینى عنوان اقدامات عملى حضرت امام تشکل بخشى شیعه، مورد بررسى قرار مى‏دهد.

وى همین بستر تشکیل نظام جمهورى اسلامى برخاسته متن مکتب حسینى استمرار امادگى براى ظهور ولى مطلق الهى قلمداد مى‏کند.

رمز راز جاودانگى حادثه عظیم حماسى عاشورا گستره تاریخ بشریت، الهى بودناین رویداد مهم تاریخى هر چند تاریخ پس عاشورا نگرش‏هاى متفاوت ازجنبه‏هاى گوناگون درباره ابعاد عظمت حماسه بزرگ سخن گفته شده که هر

کدام نوعى داراى نکات بدیع است؛ اکنون هر رویکردى نهضت عاشوراى حسینى، مشاهده مى‏گردد که نکات ناگفته بسیارى وجود دارد که تحقیق گسترده نیاز دارد جوانب مختلف واقعه شناسانده شود. سوالاتى که عنوان مقاله ذهن متبادر مى‏شود مقاله صدد روشن ساختن پاسخ‏گویى ان‏هاست عبارتند از:

1. نگرش سیاسى امام عاشورا چیست چگونه احیا کرد؟

2. امام بهره‏گیرى نگرش سیاسى چه شیوه‏اى شیعه تشکل بخشید؟

3. تشکل‏بخشى شیعه چه شکلى تبلور یافت؟

در طول تاریخ شیعه پس غیبت کبرى، بسیارى عالمان دینى متعهد، قیام مبارزه احیاى دین اسلام وجهه همت خویش قرار دادند که موفق‏ترین شگفت‏انگیزترین ان‏ها، انقلاب اسلامى ایران رهبرى امام‏خمینى است. امام شناخت دقیق سیاست‏هاى استکبار جهانى تحمیل حمایت رژیم پهلوى ایران مشابهت‏هاى فراوان رژیم باحاکمان اموى الهام فرهنگ احیاگر عاشورا بهره‏گیرى دو عنصر تحرک‏افرین دینى، یعنى «امر معروف نهى منکر» «تکلیف الهى» که شالوده اساس شکل‏گیرى حماسه عاشوراى حسینى پایه‏ریزى کردند؛ رژیم دو هزار پانصد ساله شاهنشاهى فرو ریخت مکتب انسان‏ساز اسلام حیات مجدد بخشید غبار تحریف بدعت چهره دین زدود. مهم‏ترین دلایل موفقیت امام پیروزى انقلاب تشکیل

حکومت جمهورى اسلامى احیاى نگرش سیاسى ایشان اموزه‏هاى دینى امیختگى دین سیاست بود.

درباره سیاست تعریف ان، دیدگاه‏هاى متفاوتى ارائه شده است؛ برخى متفکران مغرب زمین سیاست معادل «علم قدرت»، «علم زیر سلطه دراوردن»، «علم اطاعت وا داشتن» مى‏دانند. هارولد.ژ.لاسکى موضوع سیاست بررسى نهادهاى رسمى کشور دولت مى‏داند. مک ایور، سیاست معنى حکومت مى‏داند، موریس دو ورژه، استاد علم سیاست دانشگاه پاریس باره مى‏گوید: سیاست وسیله‏اى براى تامین نوعى نظم اجتماعى.[1]

متفکران اندیشمندان اسلامى تعریف‏هاى مختلفى مفهوم سیاست بیان‏نموده‏اند:

فارابى، رابطه فرماندهى فرمان‏برى خدمات حکومت سیاست مى‏داند. غزالى، سیاست معناى اصلاح جامعه مردم براى نجات دنیا اخرت انان بیان مى‏کند.[2]

ابن خلدون، جامعه شناس معروف اسلامى، سیاست معادل قدرت حکومت مى‏داند.[3]

امام‏خمینى تعریف سیاست مى‏فرماید:

«سیاست که جامعه هدایت کند راه ببرد، تمام مصالح جامعه نظر بگیرد تمام ابعاد انسان جامعه نظر بگیرد این‏ها هدایت کند طرف چیزى که صلاحشان هست، صلاح ملت صلاح افراد است.»[4]

و ادامه مطلب، مجریان صالح شایسته «سیاست» معرفى مى‏نماید:

«این مختص انبیاست، دیگران سیاست نمى‏توانند اداره کنند، مختص انبیا اولیاست تبع ان‏ها علماى بیدار اسلام.»[5]

مطلب دیگر پیوند دین سیاست که یکى مباحث مهم حوزه اندیشه سیاسى اجتماعى امروز شمار مى‏رود. برخى انکار هرگونه پیوند میان دو مقوله، تداخل یکى ان‏ها امور دیگرى موجب ناکارامدى طرف مقابل مى‏دانند جدایى کامل پرهیز تداخل ان‏ها براى حفظ حرمت هر یک توصیه مى‏نمایند. اندیشه سکولار مروج چنین نظریه‏اى مى‏باشد. نقطه مقابل تفکر؛ نظریه رابطه میان دین سیاست است، اما نوع رابطه قلمرو تداخل دین سیاست میان برخى اندیشمندان اسلامى اختلاف نظر وجود دارد.

در اندیشه سیاسى امام امیختگى دین سیاست مطرح است، نه رابطه میان دو. ایشان ضمن نقد نظریه تفکیک، معتقد بودند که دین سیاست یکدیگر منفک مجزا نیستند تا


1 2 >>