X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

بافت دان عملکرد مرغ گوشتی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 6

 

بافت دان عملکرد مرغ گوشتی

تغذیه مهمترین امر پرورش طیور بوده حدود 75 80 درصد هزینه تولید شامل شود بنابراین توجه اهمیت ضرورت لازم مدیریت تغذیه کاربرد روش جدید مدیریتی عنوان یک مساله مهم وجدی مدنظر پرورش دهندگان قرار گیرد تحقیقات گزارش متعدد منتشره حاکی بافت دان تاثیر بسزایی درعملکرد مرغ گوشتی دارد وبه ویژه دان پلت ، سرعت رشد بهبود بخشیده کارایی دان افزایش دهد مقاله تاثیر بافت شکل دان صفات تولیدی مرغ گوشتی مورد بررسی قرار گیرد .

اشکال دان

جیره طیور سه شکل اردی ، کرامبل پلت تولیدمی گردند فرم اردی ، مواد اولیه غذایی جیره شکل اسیاب شده هستند ساخت پلت ، جیره اسیاب شده باکمک بخار اب ، داغ مرطوب شده ، سپس فشار دستگاه پلت زنی عبور کرده مجددا سرد شود نهایت صورت استوانه کوچک اندازه مختلف شکل گیرد اگر پلت درشت وسیله غلتک مخصوص خرد گردند محصولی بین دان اردی پلت حاصل گردد کرامبل گفته شود .

تاثیر بافت خوراک توان تولیدی پرنده

در پرندگان حواس پنج گانه مخصوصا حس چشایی بویایی طور ناچیزی توسعه یافته محدودیت توسط گیرنده مکانیکی موجود منقار جبران شده جوجه کمک گیرنده مکانیکی ، ذرات درشت تر تشخیص ترجیح دهند افزایش سن پرنده بزرگتر شدن منقار ، مصرف ذرات بزرگتر توسط پرنده افزایش یافته توانایی درسن 4 روزگی کاملا اشکار گردد تحریک گیرنده مکانیکی ، اشتها تاثیر مستقیم داشته درنهایت نقش مهمی توان تولیدی پرنده ایفا نماید تحقیقات مختلف نشان داده بافت خوراک یکی مهم ترین عوامل موثر توان تولیدی پرنده باشد تغذیه پرنده جیره کرامبل پلت قدرت انتخاب پرنده سلب کرده پرندگانی غذا شکل دریافت کنند مجبورند تمامی محتویات غذا مصرف برسانند ترتیب انتخاب قطعات درشت وعدم مصرف ذرات ریز عمدتا ویتامین ، مواد معدنی اسیدهای امینه ضروری باشند جلوگیری شود توجه اهمیت ترکیبات درچند روز اول زندگی استفاده جیره کرامبل میزان زیادی ازعوارض سو ناشی کمبودها کاسته وکاربرد طور مشخص سنین ابتدایی پرورش گله مادر ، تحریک اشتها حفظ یکنواختی رابه دنبال خواهد داشت اساس دلایل ذکر شده زمان تغذیه پلت رشد بهتر شده ضریب تبدیل غذایی بهبود قابل ملاحظه خواهد یافت . سالن مرغداری دیده شده پرندگان سنگین تر زمان پخش دان قطعات بزرگ تر معمولا ذرت سایر غلات میباشند طور انتخابی مصرف کرده دلیل عدم توزیع مناسب دان غیر یکنواختی رشد چشم خورد بافت خوراک طریق تاثیر قسمت مختلف دستگاه گوارش سرعت عبور غذا توان تولیدی پرنده تاثیر گذارد هر چه ذرات غذایی درشت تر باشد سرعت عبور غذا دستگاه گوارش کندتر شده میزان جذب افزایش یابد ازاین طریق سرعت رشد وضریب تبدیل بهبود یافته سودمندی تغذیه باکرامبل پلت حاصل میگردد . بعد خوراک دان شکل کرامبل پلت ، خوراک بلافاصله چینه دان حل شده اغاز سریع هضم میزان جذب افزایش دهد ثابت شده تغذیه پلت حرکات دودی دستگاه گوارش بالا برده بازده خوراک بهتر شود علاوه اگر پرنده ابتدا دان شکل کرامبل وسپس شکل پلت دریافت کند دستگاه گوارش سازگاری بیشتری نسبت اندازه ذرات پیدا کند لذا پرنده رشد بیشتر ضریب تبدیل مناسبتری نسبت پرنده خواهد داشت ابتدا جیره اردی دریافت کرده باشد . تغییرات شیمیایی درحین تهیه پلت هضم جذب غذا تاثیر داردبخار اب ، حرارت فشار اعمال شده درجریان ساخت پلت ، سبب ایجاد تغییراتی دان شده سبب ایجاد تغییراتی دان شده هضم سریع تر غذا وبهبود بازده دنبال دارد حرارت طی فرایند پلت سبب بین رفتن برخی ممانعت کننده رشد موجود مواد خوراکی شده انرژی قابل متابولیسم افزایش یابد عنوان مثال کنجاله بذرک ، زمانی شکل کرامبل پلت درمی اید ارزش انرژی زایی طور معنی داری بیشتر شود زیرا فشار حرارت حاصله طی عملیات ساخت پلت ، سلول ذخیره کننده چربی دانه روغنی راشکسته همین عامل، مصرف چربی بهبود بخشد انرژی قابل متابولیسم کنجاله سویا اثر پلت کردن افزایش یافته جذب چربی 73 درصد حالت اردی 91 درصددرحالت پلت رسد . همچنین هوای گرم توان مصرف خوراک طیور استفاده ازخوراک پلت تحریک کرده افزایش داد.

تاثیر بافت خوراک حفظ کیفیت مواد مغذی بهداشت دان

بافت خوراک یکی عوامل موثر حفظ کیفیت مواد مغذی باشد . پلت کردن دان حفظ کیفیت مواد خوراکی کمک کند دلیل فشرده شدن اجزای مواد غذایی یکدیگر سطح تماس اجزای تشکیل دهنده خوراک هوا کمتر شده لذا دان پلت شده توان مدت زمان بیشتری نگهداری نمود امر ویژه اضافه کردن چربی خوراک تواند بسیار سودمند باشد طوری چربی موجود پلت علت تماس کمتر هوا دیرتر اکسیده شود ومشکلات ناشی فساد کاهش یابد حرارت فشار طی فرایند پلت سبب کاهش میکروارگانیسم نظیر قارچ باکتری ازجمله سالمونلا درغذا شود طیور خوراک سامتری دریافت کنند همچنین جمعیت میکروارگانیسم مفید روده خود عامل موثری درهضم وجذب مواد غذایی باشند افزایش یابند .

سهولت ساخت دان

امکان ساخت بسیاری فرمول مناسب غذایی پلت امکان پذیر . عنوان مثال اضافه نمودن مکمل پودر چربی انزیم ... ساخت پلت بهتر صورت گیرد استفاده ویتامین وداروهای پوشش دار مقاوم برابر گرما اثرات سوحرارت بین برد . طور کلی توسط روش فرمول مورد نظر طور مناسب یکنواخت ، سهولت بیشتر هزینه کمتری تولید گردد .

صرفه جویی فضای اشغالی حین حمل انبار

با تولید پلت وزن حجمی توده غذا 40 100 درصد افزایش یافته فضای کمتری نگهداری انبار دان مورد نیاز تولید پلت سبب دوبرابر شدن توانایی حمل دان بدون اثر سو شده بدین ترتیب هزینه حمل ونقل ضمن حفظ کیفیت خوراک نصف تقلیل خواهد یافت باید متذکر خوراک پلت نشده زمان حمل نقل ویا هنگام بارگیری تخلیه صدی مواد غذایی ارزش خود صورت ایجاد غبار دست خواهد داد مواد جز ترکیبات گران قیمت اهمیت درجیره غذایی بوده شامل انواع


1 2 3 4 5 ... 20 >>