X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

مدیریت بستر سالنهای پرورش جوجه گوشتی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 6

 

مدیریت بستر سالنهای پرورش جوجه گوشتی

مقدمه:از اصلی ترین عوامل موثر دستیابی حداکثر تولید اقتصادی، مدیریت پارامترهای محیطی بخصوص مدیریت یستر سالن پرورش باشد. چرا که وجود بستر مناسب خود حکایت مناسب بودن شرایط محیطی سالن دارد. بطور کلی بستر مخلوطی فضولات دفعی طیور وکاه کلش که در ابتدای دوره سالن پرورش پخش شده، اطلاق شود. هر دو عامل تهویه وضعیت حرارتی سالن، جمله فاکتورهای بحرانی هستند که دائما باید توسط پرورش دهندگان کنترل شوند. عنوان مثال اگر رطوبت سالن دقت تحت نظارت قرار نگیرد، بستر موجود سالن خیس شده سطح لغرنده چسبناکی بوجود خواهد گرفت که اصطلاحا Caked litterنامیده شود. چنین وضعیتی، بستر سادگی اب اشباع شده اب حالت راکد سالن ایستد. یکی چنین بستر مرطوبی عمدتا سالنهایی که ابخوریهای فنجانی قطره استفاده کنند، دقیقا نزدیکی محل ابخوری وفور مشاهده شود. لذا تعبیه شیارهای خروج اب چنین محلهایی مسائل مهم مدیریتی محسوب میشود. بهر حال اگر رطوبت بستر ، بیش حد مجاز باشد شیوع بیماریهای باکتریایی ایجاد یک محیط غیر بهداشتی پیامدی اجتناب ناپذیر خواهد چه بسا که بوی نامطبوع امونیاک سالن منتشر شده عواقبی مانند تجمع حشرات موذی وارد شدن جراحتی نواحی کف پاها تاولهای سینه دنبال داشته باشد. نباید فراموش کرد که تحت چنین وضعیتی، لاشه حاصل جوجه هایی، بازارپسندی تقاضای کمی دارد. یک توصیه کاربردی زمینه اینست که میانگین رطوبت بستر، همواره باید دامنه 25 الی 35 درصد نگهداشته شود. بستر مناسب عاری بیماری توان مجددا دوره پرورش اتی مورد استفاده قرارداد. بطور کلی فاکتورهای متعددی بوجود اوردن یک بستر خیس دخیل باشند رعایت بعضی اصول توصیه کاربردی توان راهکارهای مدیریتی مناسبی بستر سالن، پیاده کرد.هدف مقاله بررسی جنبه مختلف موجود زمینه ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری کننده بروز انها باشد.مدفوع خیس:اسهال جمله مواردی که تحت تاثیر عدم توازن موادمغذی جیره ابتلا گله عوامل عفونی دیده شود . عنوان مثال افزایش بیش حد مجاز مواد معدنی مانند پتاسیم سدیم منیزیم سولفور کلرور همواره باعث افزایش میزان مصرف اب سالن نتیجتا باعث افزایش دفع فضولات صورت ابکی گردد. بهر حال صورتی که پرورش دهنده خیسی بستر مواجه شود، اولین فرصت باید محتوای سدیم پتاسیم(نمک) جیره اندازه گیری نمایید. نباید فراموش کرد که ممکن وجود اینکه بالانس جیره، درصد نمک حد مجاز باشد، ولی مخلوط کردن جیره درستی صورت نگیرد. مضاعفا اینکه اب مورد مصرف طیور همواره لحاظ غلظت یونها مهمی همانند میزان سدیم منیزیم مورد ازمون قرار گیرد. جیره غذائی که حاوی چربی نامطلوب چربی فاسد باشد، همیشه منجر دفع مدفوع صورت ابکی شود. همچنین استفاده ترکیبات غذایی مانند گندم جو چاودار کاساوا معمولا موارد مشابهی خیسی بستر متعاقب خواهد شد. بهر حال یکی راهکارهای موجود کنترل خیسی بستر، استفاده افزودن انزیمهای تجاری جیره که برپایه گندم جو چاودار فرموله شوندمواد غذایی کپک زده:در صورتی که اقلام غذایی کپک زده تغذیه جوجه گوشتی استفاده شود، حضور مایکوتوسینها چنین جیره ای، مطمئنا منجر خیسی بستر خواهد گردید. مایکو توکسینها جمله عواملی هستند که باعث اختلال عمل سیستم گوارشی گردند قادرند که صدمات جبران ناپذیری سیستم کلیوی جوجه مبتلا وارد نمایند. مایکوتوکسینهای ochratoxin,oosporin,citrinin ازمعروفترین مایکو توکسینهایی هستند که بروز عفونتهای کلیوی اختلال سیستم کلیوی دخیل باشند. بروز چنین اختلالاتی باعث افزایش بیش حد مصرف اب شده نتیجتا عواقب بعدی مانند خیسی بستر دنبال خواهد داشت.لذا پیشگیری بروز چنین مواردی، استفاده اقلام خوراکی تازه فرمولاسیون جیره طیور همچنین مدیریت نگهداری انها سالن توصیه گردد. تجهیزات لوازمی که نگهداری توزین اسیاب مواد خوراکی ارتباط هستند، باید طور مستمر مورد بازبینی ضدعفونی قرار گیرد. مواد غذائی کپک زده که گاها تجهیزات اینچنینی مدتها باقی ماند اسانی قادر الوده کردن مواد غذایی که تماس تجهیزات هستند بنابراین هر نوع ماده خوراکی کپک زده باید تماس چنین لوازم تجهیزاتی خارج گردد.

بیماریها:شیوع بعضی بیماریها، حاوی علائمی همانند خیسی بستر مدفوع ابکی گردد.بطور کلی پاتوژنهای ایجاد کننده چنین بیماریهایی دو مکانیسم فعالیت کنند:1- پاتوژنها ممکن طور مستقیم باعث اختلال عملکرد سیستم گوارشی شوند که حالت علائمی همانند بروز اسهال گله خواهد داشت.2- دسته دیگری پاتوژنها طور غیر مستقیم باعث کاهش مصرف خوراک افزایش مصرف اب شوند نتیجتا مدفوع ابکی شود.پاتوژنهائی مانند کوکسیدی طریق مکانیسم اول مستقیما باعث اسیب سیستم گوارشی گردند .برای کنترل بیماری کوکسیدیوز معمولا راهکار افزودن ترکیبات ضد کوکسیدیوز جیره استفاده شونند.در صورت عدم موفقیت کنترل الودگیهای ناشی کوکسیدیوز کالبد شکافی اثاری همچون نکروز روده دیده شود سالن خیسی بستر غیر قابل اجتناب باشد جمله عوامل عفونی باکتریایی دیگر اشریشیاکلی spirochaeter وcamphulobacter jejuni هستند که عوامل ایجاد کننده مدفوع ابکی هستند.


<< 1 2 3 4 5 ... 11 >>